Voorzieningen worden afgebouwd?!

Op Wassenaarse voorzieningen word veel bezuinigd, wij denken hier anders over!