Van Haagse macht tot lokale kracht

LOGO NEDERLAND LOKAAL

a Leven 9

Lokaal politicus Ben Paulides kandidaat Statenlid Nederland Lokaal.

4 februari 2015

Van Haagse macht naar lokale kracht.

Hilbrand Nawijn van Nederland Lokaal werd afgelopen vrijdag in het “Sir Winston Leisure Center” in Rijswijk tot lijsttrekker gekozen. Op de verkiesbare plaats 6 staat Ben Paulides (tevens partijleider en fractievoorzitter van DLW Democratische Liberalen Wassenaar). Een dubbelfunctie als gemeenteraadslid (in Wassenaar) en als Statenlid (in Zuid Holland) wordt door vele politicologen als zeer wenselijk gezien. Beide functies zijn ook goed verenigbaar.

De macht voor de lokale partijen ligt voor het grijpen.

Na de overweldigende opkomst sedert 2002 van de lokale partijen is de tijd aangebroken om de lokale stem te ook laten horen op provinciaal en landelijk niveau. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen kozen ruim 30% van de kiezers voor lokale partijen. Samen zijn de lokale partijen groter dan de grootste landelijke partij maar onze stem werd niet gehoord.

Hilbrand Nawijn:

“Het is belangrijk is dat de gemeenten worden vertegenwoordigd in de Provinciale Staten. Vaak wordt er op geen enkel wijze met de gemeenten rekening gehouden. Bovendien worden de belangen van burgers in het geheel niet vertegenwoordigd bij de Provincie. De gevestigde partijen zijn teveel gebonden aan het landelijk beleid van hun eigen partijen”’
Uw stem in Zuid Holland telt zwaarder dan elders.

Met de Provinciale Statenverkiezingen in aantocht staat de Nederland Lokaal voor een belangrijke taak; deelname aan de Provinciale Staten verkiezingen en uiteindelijk ook zitting nemen in de Eerste Kamer. De kiezers stemmen voor de Statenleden en de Statenleden kiezen de Eerste Kamerleden. Niet erg democratisch, het is eigenlijk een vorm van een kiesmannen cq kiesdisctrictensysteem. De 55 Statenleden in Zuid Holland kiezen 16 van de 75 Eerste Kamerleden terwijl de 39 Statenleden in Zeeland slechts 2 Eerste Kamerleden mogen kiezen.

Ben Paulides;

“Bij Nederland Lokaal staan alle kanalen open om zo de optimale gemeenschappelijke insteek van de gemeenten te vinden. Die insteek is leidend zijn voor de landelijke belangenbehartiging, ook in onderhandelingsdelegaties.”

Lokale politici zijn bijna nooit betrokken bij fraude of corruptie.

De landelijke politiek heeft het in onze provincie voor het zeggen en de provincie is in velerlei opzichten “de baas” over onze gemeente. Inmenging van de landelijke politiek bij de lokale politiek is onvermijdbaar maar lokale politici op provinciaal en landelijk niveau is een nieuwe ontwikkeling. De afdelingen van landelijke partijen beweren altijd dat zij daarom invloed hebben op het landelijk en provinciale niveau. Het is omgekeerde is waar. In Wassenaar waren de afdelingen van de landelijke partijen tegen de aanleg van de Rijnlandroute door de Veenzijdsepolder. Zij waren tegen de bebouwing van voormalig vliegveld Valkenburg en zij waren vóór ondertunneling van de Rijkstraatweg (de N44). Het heeft niet geholpen. Hun partijgenoten walsten over hen heen.

Premier Rutte zei voor de gemeenteraadsverkiezingen nog: “Stem op een landelijke partij vanwege de connecties op provinciaal en landelijk niveau”. Met zijn oproep pleitte hij overigens ook voor behoud van achterkamertjespolitiek.

Ben Paulides;

“Waar partijbelang voorop staat gaat het niet meer om de inhoudelijke vragen maar de machtsvraag of de eigen carrière staat centraal. Dat speelt niet bij lokale politici. Lokale politici zijn dan ook niet of nauwelijks betrokken bij fraude- of corruptieschandalen. Bij landelijke partijen is dat wel anders. Zij zijn door het huidige politieke systeem geconditioneerd. Zij opereren met dubbele pet.”

Lokale politici zijn bezig met uw belangen,

Lokale politici behartigen uw lokale belangen. Zij worden niet belast door de belangen van een landelijke partij of hun eigen politieke carrière. Nederland Lokaal is van onderop georganiseerd en dus gevrijwaard van bovenaf opgelegde partijpolitieke dogma’s. Wij zijn ook niet gebonden aan religie maar hebben oog en open oor voor de lokale belangen, uw belangen. Het uiteindelijke doel van Nederland Lokaal is het realiseren van sterke en grote fracties. Op deze wijze kunnen we optimaal het lokalen geluid laten horen en verkrijgen wij bestuursverantwoordelijkheid op de verschillende niveaus.

De provincie moet de ondertunneling van de N44, de Rijksstraatweg bekostigen. De Rijnland route en het bebouwen van Valkenburg mag niet doorgaan. Valkenburg als centrum voor het zweefvliegen en dronestechnologie. Op Valkenburg moet een brede groene buffer komen. Megawindmolenparken op zee mogen er niet komen. De gemeente moet meer autonomie hebben en gedwongen fusie is onbespreekbaar. Wij gaan zelf over het groene en rustige Wassenaar waar het veilig en aangenaam wonen is. Dat zijn maar enkele punten uit ons programma wat uiteraard veel verder gaat dan alleen onderwerpen in en rond Wassenaar.

Vol zelfvertrouwen, optimisme en politieke moed gaan wij de verkiezingen in. Nederland Lokaal is er klaar voor! Van Haagse macht naar lokale kracht.