Tagarchief: Democratische Liberalen

Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) enthousiast over nieuwe waarnemend burgemeester Frank Koen.

Fractievoorzitter Ben Paulides van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) is enthousiast over de nieuwe fulltime waarnemend burgemeester Frank Koen. Koen zal op  11 januari 2018 met zijn werkzaamheden in Wassenaar starten.

Gebleken is dat de huidige waarnemend burgemeester Charlie Aptroot gemiddeld slechts 12 uur per week aan de gemeente Wassenaar kon besteden. Dat is uiteraard onvoldoende om de problemen in de werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) aan te pakken. Vermoedelijk is dat dan ook gelijk de verklaring waarom bijna 1 jaar na diens aantreden er nauwelijks iets meer gedaan is dan het hebben van wat voornemens tot enkele maatregelen om tot verbeteringen te komen. Te denken valt aan maatregelen zoals het hebben van één directeur en een kleiner managementteam.

Ondanks een 8 tal (geheim gehouden!) onderzoeken naar de problemen in de WODV weet men niet wat er gedaan moet worden om de problemen op te lossen. Dat moet een transitiemanager gaan ontdekken en oplossen. Die inhuurkracht kost 180.000 € voor 9 maanden werk (op jaarbasis is dat 240.000 € meer dan een minister mag verdienen). De transitiemanager combineert deze job met zijn baan als gemeentesecretaris in Wormerland. Een parttimer dus.

Woensdag 13/12/17 kwam het persbericht uit over de komende benoeming van de nieuwe waarnemer. Voorafgaand aan dit bericht vond er een kennismakingsgesprek plaats tussen de fractievoorzitters en de beoogde burgemeester. Dat gesprek verliep naar de mening van onze fractievoorzitter zeer plezierig. De heer Koen blijkt een ervaren burgemeester te zijn en hij gaf blijk de raad wél serieus te nemen.

Nadat het bestuurskrachtonderzoek bekend was geworden ontstond er tussen DLW en de waarnemer Aptroot al direct een verschil van mening. Op 3 van de 4 onderzochte punten scoorde de gemeente Wassenaar qua bestuurskracht onvoldoende. [1]

Nu kan je al bedenkingen hebben op de wijze waarop de onderzoeker werd geselecteerd en hoe je bestuurskracht moet definiëren maar men kan zich zeker afragen in hoeverre dit alles invloed had op het door het college gewenste resultaat.

Uitkomst uit het onderzoek was wel dat de bestuurskrachtproblemen voornamelijk in de werkorganisatie WODV en in het college te zoeken waren. Om de bestuurskracht op te lossen moest naar het idee van onze fractievoorzitter dus de bestuurskracht op orde gebracht worden zodat Wassenaar zelfstandig kan blijven.

Aptroot wilde echter uit laten zoeken op welke wijze de bestuurlijke toekomst van Wassenaar het beste kon worden ingericht. Dat is echter wat anders en dat tendeert naar de wens om de gemeente te gaan herindelen. De VVD burgemeester Charlie Aptroot schoof vervolgens de raad volledig terzijde en besliste zelf wat en wie het onderzoek zou doen. Het is een pilotonderzoek geworden (van de maker van de Kieswijzer) genaamd Wassenaarkompas waarvan je nog maar af moet wachten wat de waarde van een dergelijk onderzoek zal zijn.

Er zijn politieke partijen in Wassenaar die groot voorstander zijn van een herindeling maar dat niet durven te zeggen, door angst om kiezers te verliezen. Meer dan 80% van de inwoners van  Wassenaar is voor een zelfstandig Wassenaar. Herindelingen moeten “van onderop”  komen maar het heeft er sterk de schijn van dat er vanuit de provincie druk uitgeoefend wordt om de gemeente Wassenaar als zodanig op te heffen. [2]

De uitkomst van het onderzoek moet na de raadsverkiezingen 2018 bekend worden waarna, volgens Aptroot, de dan zittende raad samen met de inwoners tot een besluit moet komen. Een dooddoenertje dus om te voorkomen dat partijen zich nu duidelijk moeten uitspreken over wat zij willen. Daarom is de oppositie ook niet in staat geweest invloed te nemen op dit traject. De coalitie inclusief de gedoogpartij VVD vond het wel prima wat hun VVD burgemeester Aptroot bedacht had. De kiezers worden daarnaast dus ook blij gemaakt met een dode mus. De inwoners van Wassenaar gaan straks echt niets kunnen  beslissen. Als het aan het lokale bestuur ligt dan wordt alles getrechterd en beïnvloed. Een referendum zal er niet komen. De inwoners ja of nee laten zeggen is naar de mening van Aptroot een te plat besluit. DLW meent dat dit daarmee allesbehalve een democratisch proces is.

Gezien het door waarnemend burgemeester Aptroot (VVD) ingezette traject, notabene buiten de raad om, kan nu niemand meer zeggen dat Wassenaar zelfstandig moet blijven zonder daar de redenen bij te geven.

Aan de andere kant is er geen onoplosbaar probleem  (bijvoorbeeld dat Wassenaar een artikel 12 gemeente zou zijn of dat er sprake is van door de Kroon vernietigde besluiten). Het is een vaststaand feit dat een grotere gemeente niet beter [3], niet goedkoper [4] of efficiënter werkt [5]. Integendeel alles wordt duurder en voorzieningen verdwijnen. [6]

De raad, en dat is toch het hoogste orgaan in een gemeente, vindt als gezegd in meerderheid alles goed wat de waarnemend burgemeester Aptroot deed.

Het verbaasde de aankomende waarnemend burgemeester Frank Koen dat de raad op geen enkele wijze betrokken werd. Met de fractievoorzitters was hij van mening dat het onderzoek niet meer gestopt kon worden maar dat het absoluut noodzakelijk is dit proces samen met de raad bij te sturen. Dat was een constatering die DLW overtuigde van de integriteit en professionaliteit van de heer Koen.

Toch lijkt de Commissaris van de Koning (CdK) Jaap Smit de gemeenten Wassenaar en Voorschoten bij voortduring de richting van een herindeling in te sturen [7]. Gelukkig komt er steeds meer weerstand tegen deze ontwikkeling [8].

Ofschoon de waarnemer Aptroot aanvankelijk beweerde geen opdracht te hebben van de Provincie Zuid Holland, bleek in de afgelopen maanden dat hij wel degelijk hier was neergezet met een opdracht. Dat was dus ook de vraag aan de beoogde nieuwe waarnemend burgemeester Frank Koen. Hij stelde dat hij eerst met de fractievoorzitters wilde praten en dat er absoluut geen sprake was van een opdracht.

Ook daarmee overtuigde hij onze fractievoorzitter Ben Paulides (DLW), ondanks het feit dat de Commissaris van de Koning (CdK) Jaap Smit, nadien in het persbericht stelt dat hij de heer Koen heeft meegegeven de oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van Wassenaar nader uit te werken. Er staan in het persbericht nog wel wat meer zaken die de Commissaris van de Koning pas naderhand bekend maakte.

De sturingsdrift van de Commissaris van de Koning Jaap Smit in Zuid Holland bleek overigens ook wel uit het feit dat normaal gesproken er meerdere kandidaten voor het waarnemerschap worden voorgesteld waarna de raad dan een aanbeveling doet aan de CdK voor de benoeming. Gelukkig was er van beide kanten “een klik” zodat het gebrek aan een democratische keuzemogelijkheid niet tot een patstelling heeft geleid. DLW heeft alle vertrouwen in de nieuwe waarnemend burgemeester Frank Koen en wij zien uit naar een succesvolle en prettige samenwerking. DLW wenst dan ook de nieuwe waarnemend burgemeester Frank Koen veel succes toe.

DLW zal deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en met vertrouwen kijken wij de komende ambtsperiode van aankomend waarnemend burgemeester Koen tegemoet. Onze standpunten, actualiteiten en de ontwikkelingen daarover delen wij op de social media en website van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) welke te vinden zijn op: www.facebook.com/democratischeliberalen/ ; www.twitter.com/DLWassenaar/ & www.democratischeliberalen.nl/

Bronnen:

[1]www.democratischeliberalen.nl/wp-content/uploads/2017/01/Rapport-Bestuurskrachtonderzoek-Wassenaar-6-12-2016.pdf

[2]www.vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/herindeling

[3]www.twynstragudde.nl/blog/7-misvattingen-over-gemeentelijke-herindeling

[4]www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/bezuinigen-door -gemeentelijke-herindeling-is.9555211.lynkx

[5]www.rug.nl/research/portal/files/38827820/Complete_thesis.pdf

[6]www.rtvnoord.nl/nieuws/172020/Geertsema-Gemeenten-schieten-financieel-niks-op-met-een-herindeling

[7]www.eenvandaag.avrotros.nl/fileadmin/user_upload/PDF/Gemeenten_slaan_alarm_over_verziekte_bestuurscultuur.pdf

[8]www.nos.nl/artikel/2206585-minister-zet-streep-door-herindeling-landgraaf-heerlen.html

 

 

 

Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) ; Veel meer dan een lokale partij……

Democratische Liberalen Wassenaar; Veel meer dan een lokale partij……

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is de lokale partij DLW in Wassenaar de op 4 na grootste bestaande partij, na VVD, CDA, D66 en GL. DLW is dan ook geen “one issue” partij maar een partij die alle belangen van onze inwoners behartigt. Maar DLW is veel meer dan alleen een lokale partij.

Onze fractievoorzitter Ben Paulides heeft de afgelopen jaren samenwerking gezocht met diverse fracties van lokale partijen in onze provincie. Dit alles met als doel om te komen tot een provinciale partij om de lokale belangen in de provincie Zuid Holland te behartigen. Ruim 30% van de kiezers stemmen op een lokale partij maar in onze provincie was er van de lokale partijen geen vertegenwoordiging in de Provinciale Staten en dus ook niet in de 1e kamer.

De provincie besluit over steeds meer zaken die plaatselijk veel effect hebben. Hierbij valt onder andere te denken aan de besluitvorming rond de bestuurlijke toekomst van Wassenaar, de plaatsing van windmolens, de bebouwing op voormalig vliegveld Valkenburg, het natuurgebied De Hollandse Duinen of het aanpakken van de vervuiler van ons drinkwater met GenX om maar wat voorbeelden te noemen.

Ook voor de aanleg van de zwaar gewenste ondertunneling van de Rijksstraatweg is de provincie een belangrijke partner. Helaas strekt de invloed van de meeste lokale partijen op dit moment slechts tot de gemeentegrenzen.

De samenwerking van lokale partijen op het meer regionale vlak heeft nu al zijn diensten bewezen.  Er werd informatie uitgewisseld en er werden bijeenkomsten georganiseerd.

Er is een lokale partijen app en een lokale fractievoorzitters app met gemeentegrens overschrijdende informatie die van lokaal belang kan zijn. Daarbij worden er standpunten tussen lokale partijen in de regio afgestemd. Onder andere bijvoorbeeld over Avalex, de MRDH, ontwikkelingen bij politie en brandweer, de drinkwatervervuiling met GenX etc.

DLW wil niet alleen lokaal mede bepalen wat er in onze gemeente gebeurt maar DLW wil ook de ontbrekende rol van lokale partijen op provinciaal niveau veranderen. “De kracht om als lokale partijen in de provincie te willen komen ligt in het feit dat we van onderaf besluitvorming kunnen beïnvloeden,” zegt DLW fractievoorzitter Ben Paulides tevens initiatiefnemer/bestuurslid van de Verenigde Lokale Partijen Zuid Holland (VLPZH). “De problemen die lokaal spelen kunnen wij ter sprake brengen en agenderen in de provincie. Dit in tegenstelling tot landelijke partijen die vaak van bovenaf opgelegd krijgen welke besluiten genomen moeten worden. De lokale belangen worden hier in vergeten. Daar willen wij voor opkomen.”

Inmiddels is het bestuur van de Verenigde Lokale Partijen Zuid Holland (VLPZH) uitgebreid tot 5 personen. Hoe meer lokale partijen zich na de raadsverkiezingen als lid aansluiten bij de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland (VLPZH), hoe meer invloed de partijen kunnen krijgen in de provincie. “Met een brede lokale achterban kunnen we echt opkomen voor onze lokale inwoners” aldus Ben Paulides.

De initiatiefnemers van “eerste uur” kwamen van lokale partijen uit oa de volgende plaatsen; Albrandswaard, Kaag en Braassem, Katwijk, Korendijk, Lansingerland, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Nissewaard, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Papendrecht, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Rozenburg, Teylingen, Waddinxveen, Wassenaar, Zoetermeer, Zwijndrecht.

Hieruit is inmiddels “een kernteam” gevormd. Het “kernteam” moet bekendheid geven aan deze vereniging van lokale partijen en dit na de gemeenteraadsverkiezingen breder uitrollen bij de lokale partijen binnen onze provincie. Hiervoor is het kernteam van ca 20 personen samengesteld. Eerste doel is dan actief nieuwe leden voor de VLPZH te gaan werven in aanloop naar de Provinciale Verkiezingen in 2019. Vervolgens moet dan met alle leden het definitieve verkiezingsprogramma opgesteld gaan worden met als uiteindelijk doel; Meedoen aan de Provinciale Verkiezingen in 2019. Een bijkomend voordeel van de samenwerking is dat de deelnemers nu beschikken over een enorm netwerk van ervaren (ex) wethouders en (ex) burgemeesters.

Uitsluitend lokale politieke partijen kunnen lid worden van de VLPZH dus geen individuele personen. Mochten lokale partijen in de regio dit (lokale) bericht lezen dan zijn zij van harte uitgenodigd om te reageren op deze uitnodiging door een mail te sturen naar de secretaris Ben Paulides van VLPZH  (bpaulides@wassenaar.nl). Meerdere partijen in de regio hebben reeds te kennen gegeven zich ook te willen aansluiten.

Ofschoon DLW in Wassenaar door de lokale partijen WWW en Passie werd uitgesloten van samenwerking op lokaal niveau in Wassenaar nodigt secretaris Ben Paulides van VLPZH zowel WWW, als Passie van Wassenaar en Hart voor Wassenaar uitdrukkelijk uit om op provinciaal niveau samen te werken.

De nieuwe samenwerkende partij van WWW en Passie zal echter als aspirant lid nog even moeten wachten totdat zij echt actief zijn op lokaal niveau alvorens zij zich als lid kunnen aansluiten bij VLPZH. Een lid van VLPZH moet actief zijn als politieke partij op lokaal niveau.

DE GROENE BUFFER TUSSEN WASSENAAR EN VALKENBURG

 

                                 noordelijke visie gemeente wassenaar hk

 

DE GROENE BUFFER TUSSEN WASSENAAR EN VALKENBURG.

De Groene Buffer wordt inmiddels door de gemeente Wassenaar de Noordelijke Randvisie genoemd. Een onbegrijpelijke wending richting Katwijk. Hoe serieus kan Wassenaar nu nog in de onderhandelingen naar Katwijk zijn. Op 14 juni 2017 was er een bijeenkomst In Hotel Wassenaar aan de Katwijkseweg in Wassenaar waar betrokkenen werden geïnformeerd over de ideeën welke waren binnengekomen en welke 3 varianten waren bedacht voor de Groene Buffer. De bijeenkomst met de betrokkenen kreeg, zoals eigenlijk wel te verwachten was, snel een chaotisch verloop.

Zoals inmiddels wel bij iedereen  bekend wil  de Rijksoverheid, in samenwerking met de gemeente Katwijk, het voormalig vliegveld Valkenburg volbouwen met  5000 huizen. Daarvoor heeft Katwijk een zogenaamd Masterplan opgesteld. Inmiddels is er een wens bijgekomen om er ook een Dronecentrum,  genaamd Unmanned Valley (Valkenburg), te realiseren.

Aanvankelijk was het weliswaar de bedoeling  om nog veel meer huizen te bouwen op het voormalige vliegveld, maar het nu beoogde aantal van 5000 huizen blijft nog steeds een enorme aanslag op een van de laatste overgebleven groene  gebieden in de Randstad. Ook wordt de zandwinning in het Valkenburgse Meer wederom opgestart waardoor het meer groter wordt en wordt de Rijnland Route aangelegd.  Mogelijk komen er ook windmolens bij het Valkenburgse meer, wordt er in de N44 een faunapassage aangelegd etc Kortom in dit gebied staat er veel te gebeuren. Wassenaar doet daar nog een schepje bovenop.

Ruim 58 jaar lag zowel Wassenaar als het vliegveld Valkenburg in een zogeheten Rijksbufferzone. In een Rijksbufferzone mocht  niet gebouwd  worden. Echter  in 2012 heeft het Rijk besloten dat voortaan de Provincie zelf haar afweging moest maken waar gebouwd mag worden en waar niet.

Ofschoon Wassenaar steeds bij Katwijk heeft aangedrongen op een Groene Buffer van 1500 meter tussen de bestaande bebouwing in Wassenaar en de nieuw te bouwen huizen, is dit nog steeds niet geregeld. Het Wassenaars grondgebied is niet groot genoeg om deze buffer op eigen grondgebied  te realiseren. Wassenaar heeft daarom een aantal alternatieven bedacht om deze Groene Buffer te realiseren. Alternatieven waar het Rijksvastgoedbedrijf en Katwijk weinig interesse in hebben. De gesprekken met Katwijk lopen daarom ook moeizaam.

Om tot deze alternatieven te komen heeft Wassenaar  betrokken partijen op Wassenaars grondgebied, de zogenaamde stakeholders,  gevraagd wat zij graag zouden willen realiseren. Dit wordt de Noordelijke Randvisie genoemd. Voor “het gemak”  is het open gebied de Hoge Kley er maar even bij meegenomen.

Op de Hoge Kley wil wethouder Maat 200 tot 300 huizen laten bouwen. En dan tegen Katwijk zeggen dat zij geen huizen mogen bouwen? Nee, Wassenaar maakt zich met al deze plannen voor een zeer intensief gebruik van dit hele gebied zeer ongeloofwaardig.

Afgelopen donderdag was er een bijeenkomst in Hotel Wassenaar met deze stakeholders. Strootman Landschapsarchitetcten wilde met wethouder Maat van de Gemeente wassenaar de plannen uitleggen. Het riep meer vragen op dan dat het duidelijkheid bracht. Als enig Wassenaars raadslid was de fractievoorzitter van DLW, Ben Paulides, aanwezig.

Het bleek dat er veel wensen waren om het gebied intensief in gebruik te nemen.  Tijdens de vergadering bleek echter ook dat niet iedereen om een mening  gevraagd was. Met name de bewoners van de Hoge Kley, de bewoners van de Ruigelaan en de gebruikers van de volkstuinen waren gepasseerd.  Zij kregen zelfs geen bevestiging dat zij niet uit het gebied “weggejaagd” zouden worden.

DLW blijft zich inzetten om de Groene Buffer te realiseren waarbij terughoudend met passend recreatief gebruik moet worden omgegaan. DLW wil graag dat de zweefvliegers en de daaraan gerelateerde activiteiten, zoals in twee moties door de raden van Katwijk en Wassenaar unaniem aangenomen, weer een plaats krijgen in dit gebied. In ieder geval moeten bestaande gebruikers in dit gebied ongemoeid gelaten worden. Verder zal gekeken moeten worden of de Valkenburgse Smalspoor Stroomtrein icm met het gewenste recreatief gebruik van de Groene Bufferzone (en met name samen met de gewenste zweefvliegactiviteiten) mogelijk is.

Voor een grote  Groene Buffer, met een terughoudend recreatief gebruik, daar zal DLW zich hard voor blijven maken.

 

WASSENAAR WORDT DOOR D66 & CDA MET DE PARK+BIKE OPLOSSING MET HET HAAGSE LEEFBAARHEIDSPROBLEEM OPGEZADELD

 

WASSENAAR WORDT DOOR D66 & CDA MET DE PARK+BIKE OPLOSSING MET HET HAAGSE LEEFBAARHEIDSPROBLEEM OPGEZADELD.

Den Haag wil het autoverkeer in de stad verminderen om, zoals ze dat noemen, de leefbaarheid in Den Haag te verbeteren.

Het P+Fiets plan (PARK+BIKE noemen ze het) is volgens het CDA en D66 een grote toevoeging aan de gastvrijheid van Den Haag. Het aanbieden van P+Fiets kan er toe leiden dat de stad beter bereikbaar wordt en meer auto’s uit de binnenstad worden geweerd, wat goed is voor de doorstroming en luchtkwaliteit. ‘’Een win-win situatie. Wij hopen dat de pilot snel van start kan gaan’’, aldus Rogier en Guernaoui. Den haag doet of ze iets uitgevonden hebben maar in het hele land zijn dit soort plannen al lang gerealiseerd.

Voor dit plan werd door Den Haag 800.000 euro aan subsidiegeld uitgetrokken. Het probleem is echter dat Den Haag dat initiatief niet op eigen grondgebied uitrolt (bijvoorbeeld bij het ADO stadion) maar dat de parkeerplaats op de Waalsdorperlaan in Wassenaar daarvoor uitgekozen is. De parkeerplaats ligt tegenover renbaan Duindigt en is bereikbaar via een smal weggetje, de Waalsdorperlaan. De ingang van de Waalsdorperlaan is tegenover Huis Ten Bosch en Museum Louwman, naast de Amerikaanse ambassade. De parkeerplaats biedt ruimte aan 700 auto’s en zal dus duizenden auto’s per week gaan aantrekken.

Nu zult u zeggen, nou, dat is toch een mooi plan. Maar de buurt is allesbehalve gelukkig met dit plan wat zij in de krant moesten lezen.

Er was in de gemeenteraad van Den Haag een plan, er werd een wedstrijd uitgeschreven en binnen no-time was er een “winnaar” die een zak met geld van 2 ton meekreeg om Wassenaar met een verkeersprobleem op te zadelen. Het lijkt wel of het debacle van de Amerikaanse Ambassade nog een keer langs komt. Wassenaar als afvalputje van Den Haag en onze inwoners weer de dupe.

Een tuincentrum voor veel geld wegpesten zogenaamd om natuur te realiseren, voor 1 miljoen pollers ter beveiliging van de Amerikaanse Ambassade plaatsen ….. en Wassenaar moest betalen.

En nu natuur en de leefomgeving van de bewoners van die wijk nietsontziend beschadigen? Voor museum Voorlinden konden deze parkeerplaatsen niet gebruikt worden, ook als demonstratieveldje was die plek niet bruikbaar en nu dit?

DLW heeft vandaag raadsvragen gesteld aan het college in Wassenaar.

Hier enige links om het verloop van dit gebeuren inzichtelijk te maken.

https://denhaag.d66.nl/2015/06/d66-en-cda-blij-met-park-bike/

http://www.ad.nl/den-haag/na-park-ride-werkt-den-haag-nu-aan-park-bike~a14c4e5b/?vwoParameters=vwo-abbo

https://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Gemeente-Den-Haag-zoekt-slimme-ondernemers-voor-realisatie-Park-Bike.htm

http://denhaagfm.nl/2016/03/08/park-bike-auto-parkeren-en-met-de-fiets-de-stad-in/

https://denhaag.d66.nl/2017/05/park-bike/