Sportdebat

Allereerst willen wij alle organisatoren bedanken van het sportdebat gisteravond. Het was een prachtig georganiseerde bijeenkomst en dankzij u en uw vrijwilligers hebben wij inzicht kunnen geven hoe DLW zich verbonden voelt met de sporters en clubs, waaronder voetbalverenigingen zoals blauw-zwart, SV Wassenaar, hockey clubs zoals HGC Kieviten, Ruitervereniging Emma, golfclubs , tennisclubs en allen waarvoor de plek hier te klein is. Allen ook hartelijk dank voor het luisteren.

DLW werd vertegenwoordigd door de lijsttrekker Ben Paulides, Tomash Groen, de nummer 4 op de lijst en de minstens zo belangrijke nummer 9: Anly de Jong.

Na afloop van het debat hebben onze DLW’ers mooie gesprekken mogen voeren met vertegenwoordigers uit het sportveld. Allen benadrukte hoe belangrijk sport is, en duidelijk werd: sport verbroedert.

Onderstaand een deel van onze bijdrage;

DLW vindt sporten ook 1 van de pijlers in de Wassenaarse samenleving. Wij hebben een algemeen deel besteed in ons programma (zowel het uitgebreide verkiezingsprogramma als het jongerenprogramma) om dit te duiden.

DLW vindt dan ook dat sporten, binnen, buiten, en denksport voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Toegankelijkheid kan in veel opzichten gezien worden. De weg ernaartoe. Hier zijn in Wassenaar nog wel enige problemen vooral in deze buurt mbt overlast. Het onderhoud van de stoepen en wegen zelf laat ook te wensen over om onze jongeren en ouderen veilig naar de sport te laten gaan.

Maar ook betekent toegankelijkheid of de faciliteiten wel toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Jong en oud kunnen een lichamelijke beperking hebben waardoor gebouwen een belemmerende factor zijn om mee te doen.

Hiermee kan het ledenaantal van de sportverenigingen ook aanzienlijk groeien.

Financiële toegankelijkheid is ook een zorgelijk punt. DLW pleit dan ook voor een eenvoudige aanvraag bij de gemeente voor een sportvoorziening en de sportclubs kunnen de rekening dan doorsturen. Hiermee wordt de privacy van gezinnen ook beter beschermd en komt het geld dat juist gereserveerd is voor kinderen, jongeren en gezinnen in stille armoede op de juiste plek terecht, zonder dat de clubs hier ook nog extra handelingen voor hoeven te verrichten en zij de zekerheid hebben dat het lidmaatschap op tijd betaald wordt.

DLW wil ook graag van de sporters weten wat zij van de gemeente willen en zal daarom ook volgende week een speciale pagina openen voor mensen die bekend zijn met sporten en toch een aantal zaken onder onze aandacht willen brengen, voordat wij in de raad plaatsnemen.

Nieuwe raadsleden kunnen immers niet zonder de input van bestuurders, sporters en alle vrijwilligers die zich met liefde inzetten voor hun club.

DLW maakt zich overigens wel zorgen over het verdwijnen van buurthuizen die juist bijvoorbeeld denksporters en darters de plek kunnen bieden om hun geliefde sport te beoefenen. Zelf heb ik leren stijldansen in een buurthuis voordat ik naar een officiële dansschool ging en darten was ook voor mijn team de vaste plek in het buurthuis.

De huidig ingeslagen weg die uitgezet is door de huidige raad is niet 1 van onze keuze. Wij willen net als u dat er goede voorzieningen zijn en dat de roofbouw die nu gepleegd wordt op de sociale ankers in onze wijken stopt.

Kijkt u vooral op onze pagina democratischeliberalen.nl voor meer info over hoe wij onze sportvisie vorm willen geven.

Niet alleen de raad, maar samen met u.

Samen maken wij een vuist!

[contact-form][contact-field label=”Naam” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”E-mailadres” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Bericht” type=”textarea” /][/contact-form]