Prospero Anno Nova 2014

DLW’s nieuwjaarswens voor de Spaanse en Portugese arbeidsmigranten uit Wassenaar “Prospero Anno Nova 2014” en “Prospero Ano Novo 2014”

DLW heeft er voor gezorgd dat tientallen in Wassenaar wonende Spaanse en Poolse arbeidsmigranten een mooie Kerst en een gelukkig Nieuwjaar in hun thuisland kunnen vieren, samen met hun familie.

Fractievoorzitter Ben Paulides van de Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) onthulde onlangs hoe tientallen Portugese en Spaanse bouwvakkers werden uitgebuit door de onderaannemer Rugovac Bau Gmbh. Zij werken aan de aanleg van de snelweg A4 tussen Delft en Schiedam. Het probleem werd door DLW besproken met  FNV bouw. Ook diverse onderzoeksjournalisten (van o.a. de Volkskrant, de Telegraaf, diverse radio en tv zenders) alsmede de SP Emile Roemer en Paul Ulenbelt van de SP in de Tweede Kamer hebben zich vervolgens ingezet om de problemen op te lossen.

Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant dd 27-12-2013 pagina 5 stelde de SP de volgende kamervragen;

Beste griffier van dienst,
 
Mondelinge vragen voor de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van buitenlandse werknemers die aan de A4 werken. 1)
 
1. Wat is uw reactie op de rapportage over “De twee gezichten van vakantiepark Duinrell”?
 2. Heeft de Arbeidsinspectie (nu Inspectie SZW) onderzoek gedaan naar de omstandigheden van de Portugese en Spaanse Arbeiders die werken aan de A4? Zo ja, wat zijn de resultaten? Zo nee, waarom niet?
 
3. Wat is uw oordeel over de huisvestingsomstandigheden, zoal die beschreven worden? Wie houdt toezicht op de huisvesting van buitenlandse arbeiders? 
4. Is het waar dat deze wegwerkers terug naar Portugal en Spanje zijn gegaan terwijl ze nog 6 weken loon te goed hebben? Zo ja wat doet u om er voor te zorgen dat zij alsnog hun loon krijgen? Is daarover contact met de ambassades van Portugal en Spanje?
 
5. Is het waar dat hun werkgever Rugovac ook elders in Nederland in onder aanneming werkt aan opdrachten van de overheid? Zo ja welke? Wilt u daar de omstandigheden laten onderzoeken? Zo nee, waarom niet?
 
6. Welke rol ziet u voor de overheid als opdrachtgever om deze misstanden in de nabije toekomst te voorkomen?
 

1) Volkskrant 27 december 2013 p5
 
 
Met groet,
Paul Ulenbelt
SP Tweede-Kamerlid
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Misstanden bij onderaannemer aan de orde gesteld door DLW

De werknemers werkten niet volgens de wettelijk verplichte CAO. Zij werden fors onderbetaald, kregen geen vakantiegeld, kregen geen medische hulp bij ziekte of bij ongevallen. Zij werkten verplicht 200 uur ipv 173 en bij ziekte veelal konden zij fluiten naar hun geld. Bij een Wassenaarse huisarts werd hen zelfs medische hulp geweigerd.

Na verder onderzoek door  FNV Bouw bleek inderdaad dat  tientallen Spaanse en Portugese betonvlechters werden onderbetaald door onderaannemer Rugovac. Een onafhankelijke accountant gaat nu alle “voldane en onvoldane verplichtingen” in beeld brengen. Tijdens de looptijd van het onderzoek zal A4All “individuele zaken die om een acute oplossing vragen”, direct oplossen. Deze arbeidsmigranten werden feitelijk door de werkgever als slaven behandeld. Dat is des te schrijnender nu de werkzaamheden worden uitgevoerd voor de Nederlandse Staat (Rijkswaterstaat).

Zij kregen door de interventie van DLW een deel van hun achterstallig loon uitbetaald. Dat hadden de  vakbond FNV Bouw en het consortium bestaande uit Heijmans, Volker Wessels en Boskalis (A4All) afgesproken.  DLW blijft samen met de vakbond (en de SP) de situatie zeer scherp in de gaten houden. Verder zal FNV Bouw kijken hoe er preventieve maatregelen genomen kunnen worden om dit soort misstanden te voorkomen op de nog lopende trajecten. Dit is belangrijk voor alle bouwplaatsen en alle bouwvakkers.

Met terugwerkende kracht aangepakt en een externe accountant doet nu onderzoek

Alle misstanden worden nu met terugwerkende kracht aangepakt. Een onafhankelijke accountant gaat uitzoeken hoeveel de in totaal 250 tot 300 werknemers tegoed hebben van Rugovac. Het consortium staat garant voor de betaling van weken achterstallig loon. Twee weken terug zei bestuurder Osman Yildiz van FNV Bouw,,Het is de bedoeling dat alle (ex) werknemers hun geld zo snel mogelijk krijgen. We krijgen daar ook bewijzen van te zien”. Ofschoon nog steeds niet alles is opgelost wordt er hard aan gewerkt. De werknemers hadden net op tijd nog een deel van het achterstallig salaris gekregen om naar huis te kunnen reizen voor de feestdagen.

Veel werknemers hadden tot dan toe ook niet eens contracten gekregen. Ook kregen  zij geen  loonstrookjes. Het is voor hen, in het geval dat zij werkeloos worden, normaal gesproken niet mogelijk in hun thuisland een werkeloosheidsuitkering te krijgen.

DLW voerde gesprekken met de Spaanse ambassade

DLW voerde  ook gesprekken met de Spaanse ambassade. De ambassade heeft aan DLW toegezegd dat alle door ons toedoen opgegeven Spaanse werknemers in een voorkomend geval ook in aanmerking zullen komen voor een uitkering zelfs indien zij niet de noodzakelijke bewijzen kunnen overleggen. De bouwvakkers konden nu in hun thuisland een goede Kerst en mooi Nieuwjaar met hun gezinnen vieren. Het blijft  wel de vraag of zij na Nieuwjaar hier weer aan de slag kunnen.