Sport

Jongeren moeten gewoon kunnen sporten en wanneer zij hier geen geld voor hebben, moeten zij bijvoorbeeld aanspraak kunnen maken op de bijzondere bijstand. Ook het sporten moet voor iedereen toegankelijk en inclusief zijn. Door jongeren te betrekken bij hun (nieuwe) sportvoorziening kunnen er snel grote sprongen in toegankelijkheid komen, jongeren weten wat er verandert moet worden voor hun en andere jongeren en jeugdigen.