Onderwijs

Tientallen jongeren dreigen uit het onderwijs te vallen voordat zij hun startkwalificatie (mbo 3-4, havo of vwo-diploma) hebben behaald, dit kan om diverse redenen zijn bijvoorbeeld het gebrek aan passend onderwijs, maar ook een minder prettige privésituatie.

DLW wil er alles aan doen om deze jongeren binnen het onderwijs te houden en passend onderwijs te bieden, dit is immers onze plicht! Jongeren verdienen steun en de mogelijkheid om een mooie toekomst te verdienen. Zo kan er in Wassenaar ingezet worden op een Samen-naar-School klas voor jeugdigen met een (meervoudige) beperking, zodat zij niet elke dag veel hoeven te reizen met leerlingenvervoer en in hun sociale omgeving kunnen blijven ontwikkelen.

Daarnaast wil DLW de individuele studietoeslag voor studenten met een beperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdien verhogen en gelijktrekken aan de tegemoetkoming scholieren met aanvulling van het wettelijk collegegeld. Niemand kan immers van €100,- per maand leven! Ook wil DLW de leeftijdsgrens van 18 jaar naar 16 verlagen, omdat studeren vanaf 16 jaar wettelijk mogelijk is.

Ook pleegkinderen (18+) waarvan de pleegouders geen subsidie ontvangen verdienen ondersteuning voor hun studie. DLW wil dat voor deze jongeren in het hbo/wo de helft van het wettelijk collegegeld en één boekenpakket aan deze pleegjongeren kan worden geschonken vanuit de gemeente. Daarnaast moeten zij aanspraak kunnen maken op stichting leergeld voor andere onderwijsvoorzieningen.

Jongeren hebben soms een beetje extra ondersteuning en aandacht nodig om jezelf te ontwikkelen. School-2-Care is speciaal voor deze jongeren! DLW wil graag dat er ook in Wassenaar voor deze jongeren in het VO ook een school-2-care komt. Hier kunnen jongeren op alle zichzelf ontwikkelen op hun interesse gebieden en tegelijkertijd een vak leren met de juiste begeleiding. De school is van 08.00-20.00 open voor deze jongeren om te leren, cursussen te volgen, te eten en drinken en ontspannen.