Gezondheid

Veel jongeren lopen wel een keer tegen een probleem aan waar zij hulp bij nodig hebben. Dit kan depressie zijn, pesten, verslaving of het nodig hebben van voorzieningen.

De drempel en het stigma die nu nog op deze hulpvragen ligt is groot en de expertise beperkt. DLW wil dat er een speciale jeugdconsulent komt die het vaste aanspeekpunt is voor alle jongeren met alle vragen, van hulp bij het invullen van formulieren tot het schrijven van sollicitatiebrieven en het indienen van hulpvragen.

Ook de grote wachtlijst wil DLW voor de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ) en WMO-hulpmiddelen weg hebben door het bieden van de juiste hulp voor de juiste prijs. DLW wil dat jongeren hun hulp/zorgverlener zelf kunnen kiezen, het is immers jouw lichaam en geest.

Het gezin moet in de hulpverlening aan zet zijn en ook het eigen dossier in beheer hebben. Privacy, eigen regie en adequate hulpverlening voor jeugdigen en jongeren staat bij DLW voorop!