Klap van de molen gehad zeker! UPDATE 16-09-2015

Windmolens voor de kust van Wassenaar.
Windmolens voor de kust van Wassenaar?  Zo kan het er uit zien rond 2020 als de bijna 1.000 windmolens zullen zijn geplant..

UPDATE 16-09-2015;
De windmolens kunnen inmiddels zelfs tot 250 meter hoog worden. Uit een recent verschenen rapport (http://vrijehorizon.nl/wp-content/uploads/2015/09/Badplaatsen-de-mist-in-vr-2015081-def.pdf) blijkt wat de gevolgen kunnen zijn. Eigenlijk staat in dit rapport exact wat wij U eerder al vertelden!

Degenen die denken dat het wel losloopt met de windmolens voor de kust; denk nog maar eens goed. Als ze er eenmaal staan dan krijg je ze niet meer weg.

Met een hoogte van 135 – 180 meter zullen de windmolens op 5 kilometer van de kust zeer goed zichtbaar en mogelijk hoorbaar zijn. 135 meter is een flatgebouw van 50 verdiepingen. 

Sommige politieke partijen stellen dat dit een zaak is van de rijksoverheid en dat er weinig aan te doen is. Wij zullen er alles aan doen deze horizonvervuiling te voorkomen. Dat kunnen we niet alleen. Het zal op de politieke agenda moeten komen. Anders wordt het uitzicht vanaf de Wassenaarse Slag mogelijk als op deze foto.  Een windmolenpark kan een goede bron van duurzame energie zijn als nut en noodzaak zijn aangetoond. We zullen er voor moeten vechten dat dit park ver buiten ons gezichtsveld valt. Dat is met een relatief geringe investering mogelijk. Vergroting van de afstand tot 40 kilometer vergt een extra investering van slechts 180 miljoen op het totale bedrag van 18 – 20 miljard wat de overheid aan subsidie wil geven.

Het kan toch niet waar zijn dat de horizon vanaf de kustlijn permanent wordt beschadigd?