Jarenlange strijd van DLW (bijna) beloond. DLW heeft de fusieplannen van tafel !

Jarenlange strijd van DLW (bijna) beloond. DLW heeft de fusieplannen van tafel !

Al sinds de enquete in 2012 van Democratische Liberalen Wassenaar, waarin meer dan 2.500 Wassenaarders zich uitspraken tegen de ambtelijke samenwerking met Voorschoten, zet de fractievoorzitter van DLW Ben Paulides zich als geen ander in voor het behoud van de zelfstandigheid van Wassenaar. Een Wassenaar met een degelijk financieel beleid én een beter en transparanter bestuur.

Concrete resultaten van deze inspanningen worden sinds het aantreden van waarnemend burgemeester Frank Koen (CDA) steeds duidelijker. Op 12 december 2017 bij de kennismaking met de nieuwe waarnemer Koen, presenteerde Paulides zijn constructief kritische analyse: “De gemeente Wassenaar onderzoekt nu welke vorm van bestuur het beste is om de bestuurskwaliteit te verbeteren echter wat, onderzocht moet worden, is de vraag HOE de bestuurskwaliteit kan verbeteren zodat Wassenaar zelfstandig kan blijven”. Http://democratischeliberalen.nl/democratische-liberalen-wassenaar-dlw-enthousiast-over-nieuwe-waarnemend-burgemeester-frank-koen/

Paulides stond indertijd alleen in deze visie. Het kwam onze fractievoorzitter eerder zelfs op diverse negatieve opmerkingen van burgemeester Charlie Aptroot/VVD, te staan. ‘Er was maar één partij niet coöperatief”. DLW had zeker kritiek op Aptroot: https://democratischeliberalen.nl/2017/06/

DLW doet echter niet mee aan misleiding van de kiezers en DLW werd zelfs in de afscheidsrede van Aptroot met de volgende uitspraak afgerekend; “Door de inzet van velen, medewerkers, college en het overgrote deel van de gemeenteraad gaat het nu heel veel beter”. DLW hoort niet bij het overgrote deel van de raad en daar waren wij toen al trots op omdat wij als enige partij een volhardende tegenstander waren van het door Aptroot ingezette traject. En met succes zo is inmiddels gebleken.

Het is een feit dat alle partijen, die beweren zelfstandigheid van Wassenaar na te streven, instemden met het door Aptroot ingezette onderzoekstraject. Zij lieten zich zelfs als raad buitenspel zetten.

Anders dan Aptroot pakte burgemeester Koen WEL de handschoen op: Het WassenaarKompas van onderzoeker Professor Krouwel is bijgestuurd. Hij moet nu onderzoeken wat er nodig is om Wassenaar om zelfstandig te laten voortbestaan. Er is inmiddels zelfs geen dreiging meer voor de zelfstandigheid van Wassenaar indien Voorschoten naar de Leidse regio gaat. Voorschoten kan gewoon naar Leiden. En dat dankzij de volhardendheid van DLW.

Ook na de verkiezingen staat DLW voor een zelfstandig Wassenaar. Met een goed, open en transparant bestuur is Wassenaar de beste gemeente om in te wonen. Nu is het belangrijk om daadkrachtig door te pakken en dat kan DLW als geen andere partij in Wassenaar. Wassenaar is een uniek dorp en daar is DLW zuinig op.

Website: Democratischeliberalen.nl FB: Democratische Liberalen Wassenaar
Email: info@democratischeliberalen.nl Twitter: @DLWassenaar

Samen maken wij een vuist, stem DLW Lijst 5