HEEFT HET PLOTSELINGE VERTREK VAN BURGEMEESTER JAN HOEKEMA TE MAKEN MET DIENS ONJUISTE DECLARATIES?

 

Op de aanvullende technische vragen van DLW dd 27-11-2016 over declaraties  is het antwoord op 31-12-2016 nog steeds NIET gegeven. Vandaar dat DLW begin januari 2017 de onbeantwoorde technische vragen nogmaals, maar dan als raadsvragen, samen met de aanvullende raadsvragen zal indienen. Het bedrag wat ten onrechte gedeclareerd is (sedert 2007 tot midden 2016) door leden van de colleges in Wassenaar zou wel eens de 100.000 euro kunnen belopen

Een en ander onder verwijzing naar de beantwoording van eerdere DLW raadsvragen             (zoals beantwoord op 14 december 2016), de Gedragscode 2009 Politieke Ambtsdragers Wassenaar en het Rechtspositiebesluit Burgemeesters alsmede de VNG handreiking  “Vergoeding onkosten  Integriteit voor politieke Ambtsdragers” september 2013.

wetten.nl – Regeling – Rechtspositiebesluit burgemeesters – BWBR0006743

Gedragscode voor politieke ambtsdragers 2009

Burgemeesters Ambtstoelage _ VNG

Burgemeesters Reiskosten _ VNG

Wassenaar geeft enorme bedragen uit, geld kan blijkbaar niet op en of het bestuur nu zoveel beter wordt? Sedert eind 2014 tot 1-1-2017 is er door deze coalitie (CDA-D66-GL-PvdA en Passie) bijna 20 miljoen euro uit de algemene reserve uitgegeven. Er wordt dus veel meer uitgegeven dan er binnenkomt en binnenkort gaat dit kritiek worden. De provincie heeft de gemeente Voorschoten reeds onder preventief toezicht gesteld maar in Wassenaar is het 1 voor 12.

Financieel toezicht begroting 2017, ingekomen d.d. 22 december 2016

Om wat voorbeelden te zien waar de gemeente Wassenaar onterecht enorme bedragen aan declaraties heeft uitgekeerd kunt u het volgende documenten aanklikken;

Declaraties college – Bestuur Wassenaar – Gemeente Wassenaar

PLOTSELINGE VERTREK & AANVULLENDE VRAGEN DECLARATIES BURGEMEESTER DEF