3 groepen kiezers, tot welke behoort u?

Gewaardeerde kiezer,

Dit is een niet gepersonifieerd bericht, hetgeen niet wil zeggen dat dit geen persoonlijke boodschap is.

Morgen, 19 maart 2014, kunnen we gaan stemmen. Er zijn 3 groepen stemmers:

1. De kiezer (M/V) die weet wat hij wil. Gefeliciteerd, u heeft goed nagedacht, de programma’s bekeken en volgt uw hart. Uw stem gaat zeker naar de voor u juiste kandidaat.

2. De Wassenaarder die niet gaat stemmen. Dat is begrijpelijk vanwege  het potje wat er van is gemaakt. Uw vertrouwen is weg en stemmen heeft geen zin. Uw standpunt begrijp en respecteer ik. Wij kunnen als politici niet van u verwachten dat u vertrouwen blijft behouden als we niet doen wat we zeggen en niet zeggen wat we doen.

3. De twijfelaar. Een grote groep deze keer. Wikken en wegen. Een aantal van u zal mogelijk naar groep 2 verhuizen omdat het lijkt of alle partijen hetzelfde roepen.

In dit laatste contact met u ga ik geen mooie verhalen schrijven over wat ik allemaal heb gedaan voor u.  Teruggrijpen naar het verleden is een kansloze exercitie. Ook ga ik niet van alles beloven wat in vrijwel alle programma’s staat. Laten we eerlijk zijn, vrijwel alle kandidaten op de lijsten hebben echt het hart wel op de goede plaats. Ik heb persoonlijk groot respect voor alle deelnemers aan deze ronde. U moest eens weten hoeveel tijd zij investeren in het op de kaart zetten van idealen. Stuk voor stuk zijn het goede punten en alleen in de nuance verschillen we van elkaar.

Bovendien zullen er, nadat de uitslag bekend is, coalities gevormd moeten gaan worden. Constructief samenwerken met gelijk- en deels andersdenkenen zal de basis gaan vormen voor een gezond nieuw bestuur. We hebben allemaal vol ingezet op zaken die de Wassenaarse gezinnen aangaan en treffen in hun leefgenot en financiele situatie.

Ik kan wel het volgende beloven. Ik wil aan het eind van de komende raadsperiode van 4 jaar met voldoening terug kunnen kijken. Die voldoening bestaat niet uit het handhaven van persoonlijke politieke idealen. Wel wil ik in de spiegel kunnen kijken en kunnen zeggen dat ik naar beste weten en kunnen en samen met de coalitie een sterk verbeterd Wassenaar heb mogen realiseren.

U mag in dit verband best weten dat ik  na een carriere als ondernemer op een punt ben gekomen dat ik mijn kennis en ervaring terug wil geven aan de maatschappij. Ik heb geen professionele verplichtingen en ik zou van mijn pensioen kunnen gaan genieten zonder (politieke) zorgen. Ik heb geen zakelijke belangen die mij motiveren om politiek actief te zijn.

Ik wil straks terug kunnen kijken op een leven waarin ik alles heb kunnen geven. Ik ervaar een aantal pijnpunten in het politieke en bestuurlijke apparaat en denk dat ik een integere en waardevolle coalitiepartner zal zijn.

De komende raadsperiode zal enorm belangrijk zal zijn voor Wassenaar. Mocht u tot groep 2 of 3 behoren dan waardeer ik uw vertrouwen indien u mij en mijn collega’s de ring in wilt sturen. Natuurlijk zal er hier en daar worden geknokt, maar dit keer constructief. Samen met de coalitie gaan we Wassenaar weer sterk maken. Het is tenslotte een gemeente om beretrots op te zijn.

Ben Paulides, Lijsttrekker

logo_combo