Maandelijks archief: november 2021

DLW: onze zorgen zijn nog niet voorbij

DLW: onze zorgen zijn nog niet voorbij

Fractievoorzitter Paulides van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) sprak tijdens de raadsvergadering van 12 oktober 2021 de volgende woorden uit ;

“Het is wel positief dat we eindelijk weer een eigen ambtelijke organisatie hebben. DLW heeft zich als enige partij consequent en jarenlang tegen ambtelijke samenwerking verzet en daarmee is een gemeentelijke herindeling voorlopig van de baan, maar of daarmee de organisatorische problemen zijn opgelost, is nog steeds de vraag. Ik moet overigens wel lachen om het feit dat het ook door de VVD weer genoemd werd en ik wil er even aan herinneren dat de VVD, het CDA en D66 indertijd voor die ambtelijke samenwerking hebben gestemd en dat zij nu zo blij zijn dat we ervan af zijn.”

 Een overzicht;

Voorvechters van de ambtelijke fusie en een gemeentelijke herindeling waren burgemeester Hoekema (2007-2017) en waarnemend burgemeester Aptroot (2017-2018). Aptroot vertrok kort voor de verkiezingen in 2018 maar niet nadat Aptroot de politieke partijen aan zijn zijde had gekregen. Vervolgens kwam waarnemend burgemeester Koen. Wassenaar is inmiddels zelfstandig, heeft een kroonbenoemde burgemeester de Lange (2019) en een eigen ambtelijke organisatie

Aptroot stelde midden 2017 dat het college weloverwogen zou kijken naar welke mogelijkheden er waren voor de toekomst om in september een keuze te maken.

DLW fractievoorzitter Paulides merkte op dat het Wassenaarse probleem “slechts” een gebrek aan bestuurskracht was en dat de raad proceseigenaar moest zijn (d.w.z. zelf over de onderzoeksopdracht gaan) om  te onderzoeken hoe de bestuurskracht kon verbeteren.

Aptroot wilde dat het nieuwe college en de nieuwe raad over zijn (gemanipuleerde?) fusieonderzoek kon beschikken. Hij zei ook ‘dat als je Wassenaar de nek om wilt draaien, dat je dan moet gaan voor zelfstandigheid.

In het 2e ambtsbericht van 20 september 2017 haalt Aptroot uit naar ons verzet (verkiezingskrant 2018 en www.democratischeliberalen.nl/partijprogramma/zelfstandig-wassenaar/ ;

“Dat een enkeling nog (via de media) aan een eigen realiteit vasthoudt of een beeld probeert neer te zetten dat niet strookt met de werkelijkheid is iets dat in deze tijd meer voorkomt en waar wij ons niet door moeten laten afleiden”.

 DLW heeft vanaf het begin (als enige partij) consequent gestemd tégen de ambtelijke fusie en vóór onze zelfstandigheid. De mislukte integratie van de ambtelijke organisaties is teruggedraaid. Gelukkig….maar de bestuurskrachtproblemen zijn nog niet voorbij. Het ambtelijk apparaat kent een groot verloop en er is veel inhuur. Er zijn nodeloos kosten gemaakt en de belastingen gaan omhoog. Jammer dat DLW gelijk heeft gekregen.

 

DLW over het niet functionerende Veilig Thuis Haaglanden

DLW over het niet functionerende Veilig Thuis Haaglanden

Onlangs bespraken wij in de Wassenaarse gemeenteraad een evaluatie over het functioneren van de GGD en het daaraan gelieerde Veilig Thuis. Als Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) was kritisch over de al jarenlange slecht functionerende organisatie Veilig Thuis. De GGD en Veilig Thuis zijn onderdeel van een gemeenschappelijke regeling (GR) hetgeen wil zeggen dat zij onder verantwoordelijkheid van de gemeente Wassenaar bepaalde taken op het gebied van jeugd- en ouderenzorg uitvoeren.

Onlangs werd bekend dat, als gevolg van de toeslagenaffaire, in Nederland ruim 1100 kinderen uit huis geplaatst werden. Het Ministerie van VWS maakt jaarlijks een bedrag van 8 miljard over aan het Ministerie van Justitie voor ruim 40.000 kinderen die onder toezicht gesteld zijn (OTS) of uit huis geplaatst zijn (UHP) . Daarvan zitten circa 3000 kinderen in jeugddetentie omdat er problemen waren in het gezin. Nederland scoort daarmee internationaal in negatieve zin het hoogst.

Directeur Serge Urlings, die alweer geruime tijd aan de leiding staat van Veilig Thuis Haaglanden, zou de problemen oplossen maar uit de berichten die ons bereiken blijkt dat hij hierin faalt.

Zeer kwalijk is dat, als alles al fout gegaan is, er geen goede onafhankelijke klachtenregeling is. Wethouder Zweerts de Jong weigerde de zienswijze aan te passen naar aanleiding van onze kritiek. Wel werd toegezegd dat de raden meer betrokken moeten worden bij de GR en dat de raad schriftelijk geïnformeerd zal gaan worden hoe de klachtenregeling geregeld is.

Een valse melding (zelfs anoniem) is voldoende om deze organisatie in gang te zetten. En daar begint het probleem. De beschuldigde heeft geen schijn van kans om zich tegen medewerkers van Veilig Thuis te verweren. Waar rook is, is vuur lijkt de organisatie wel te denken of willen ze de noodzaak van hun organisatie bewijzen?

Deze week stond er een artikel in het AD met als kop “Alarm jeugdrechters om crisis jeugdzorg: gebrekkige dossiers en niet passende beslissingen” wat onze kritiek nog eens bevestigde.

Rechters moeten oordelen op basis van rapportages die ‘met zekere regelmaat als ondermaats worden ervaren’. Er is sprake van gebrekkige of incomplete dossiers. Rapporten van zogenaamde gecertificeerde instellingen (GI’s), die jeugdhulp organiseren en onder toezichtstellingen uitvoeren, worden met name bekritiseerd omdat zij vaak ‘evidente onjuistheden’ bevatten.

Het is niet altijd duidelijk waar informatie vandaan komt, of die getoetst is en hoe deze tot stand is gekomen. Feiten, meningen en conclusies zijn niet altijd te onderscheiden. Voor onafhankelijk onderzoek zijn amper onderzoekers of deskundigen beschikbaar.

www.democratischeliberalen.nl