Maandelijks archief: september 2021

DLW over huizenbouw op de ernstig vervuilde gemeentewerf in Wassenaar

DLW over huizenbouw op de ernstig vervuilde gemeentewerf in Wassenaar

Deze week werd in de commissie Fysieke Leefomgeving een ontwikkelscenario besproken voor huizenbouw op de gemeentewerf. Op zich zouden wij daar blij mee moeten zijn. Het college kwam indertijd met een plan om de gemeentewerf vrij te spelen voor huizenbouw. De ambtenaren zouden moeten verhuizen naar raadhuis de Paauw. Totale kosten ruim 12 miljoen. De raad vond alles prima maar onze fractie van Democratische Liberalen Wassenaar had moeite met de aanwezige vervuiling en de enorme kosten die hiermee gemoeid gaan. Wij verwachten dat de opbrengsten veel lager zijn en de kosten daarmee ruim de 20 miljoen gaan overstijgen

Kennis en kunde alsmede een collectieve geheugen was, zoals altijd, bij alle partijen afwezig maar gelukkig hebben wij als DLW, de langst bestaande lokale partij in Wassenaar, wel kennis van zaken. Wij begonnen over het milieuprobleem. Ons doel was dat het milieuprobleem eindelijk aangepakt zou gaan worden. Dat bleek moeilijker dan gedacht. Het probleem werd en wordt nu zelfs nog steeds door het college gebagatelliseerd. De sanering zou nu nog geen 1 miljoen euro kosten.

Indertijd (en dan gaan wij terug naar het milieuschandaal in Lekkerkerk) schrok men ontzettend dat er vervuilde locaties waren waar op gebouwd was of kon worden. Er kwam een shortlist van een stuk of  21 van de meest vervuilde locaties in Zuid Holland die met heel veel spoed moesten worden gesaneerd. De Wassenaarse gemeentewerf stond er op. De sanering zou midden jaren 90 een kleine 10 miljoen gulden gaan kosten. Dat kon Wassenaar niet betalen. Op een sanering van circa 150 m3 ernstig vervuilde grond na gebeurde er uiteindelijk niets. Op deze vergunning werd bijna 400 m3 (ten dele dus illegaal) afgevoerd naar de Hogeboomseweg. Die grond veroorzaakt nu daar dus een milieuprobleem. U kunt onze bijdragen terugvinden op onze site www.democratischeliberalen.nl

Uiteindelijk werd vorig jaar toegezegd dat de aanwezige vervuiling zou worden onderzocht, maar dat onderzoek is niet serieus uitgevoerd. Wel zijn de beide plannen in gang gezet. Dat frustreert.

Gelukkig waren deze week de fracties ineens wakker. De mening is nu dat de sanering goed moet worden uitgevoerd, maar hiermee staat daarmee nog steeds niet vast hoe serieus het milieu probleem wordt aangepakt want het gaat wel veel meer geld kosten. Het is jammer dat hier bijna 1,5 jaar aandringen voor nodig was voordat er iets gebeurde. Wij blijven de belangen van onze inwoners behartigen.

Voor het eerdere DLW dossier over de vervuilde gemeentewerf: https://democratischeliberalen.nl/dlw-over-het-stokstaartjes-bouwplan-of-moeten-we-het-eerst-over-de-bodemvervuiling-hebben/

 

DLW over de Groene Zone en samenwerking in de raad.

DLW over de Groene Zone en samenwerking in de raad.

Met de beperkte gebiedsvisie Groene Zone zoekt de coalitie in Wassenaar letterlijk de randen op voor wat betreft de bebouwing op voormalig vliegkamp Valkenburg. Dit in plaats van te focussen op behoud en verbetering van de kwaliteiten van het gebied. Voortdurend heeft onze raad aan Katwijk laten weten geen huizenbouw in de groene zone te willen. Maar Wassenaar sorteert nu zelf voor om in de randen van diezelfde zone te bouwen. Zelfs illegale ontwikkelingen lijken glad gestreken te gaan worden. Het is nu nog maar een levend document van een beperkte gebiedsvisie maar het lijkt wel een opmaat te zijn voor een gewijzigd bestemmingsplan.

Hoe vaak hebben het al gehoord in de huidige raadsperiode; “”U heeft toch besloten dat… “ . Dan heeft de coalitie het over de impliciete besluiten die ergens in een tekst van een begroting of een visie verstopt stonden. Dat is naar onze mening heel iets anders dan een raadsbesluit…..maar enfin..

Duidelijk is dat dit alles in strijd is met de Structuurvisie. Van die kaders mag je niet afwijken. De kaders die de Provincie Zuid Holland heeft vastgelegd zijn eveneens duidelijk. Wassenaar heeft zelfs meegewerkt aan een pilot over dit gebied. De kwaliteiten van de Oostdorperweg worden expliciet beschreven. Je kan daar niet zomaar van afwijken.

Deze week kwam er ook nog een “positief” bericht; VVD fractievoorzitter Laurens van Doeveren stapt op. Met Van Doeveren heeft de oppositie vanaf het begin al een slechte samenwerking. Wij zijn het kunstje bij de Wassenaarse raadsformatie 2018 nog niet vergeten wat hij ons samen met VVD (in)formateur Dick Sluimers flikte.

De 1e formatiepoging was mislukt. Van Doeveren belde ons met de mededeling: “Ik moet uw partij DLW uitnodigen voor een gesprek voor een 2e formatiepoging”. Hij voegde er direct aan toe “maar een gesprek heeft geen zin want we zijn er al uit”.

In zijn “afscheidsbrief” spreekt de aftredende Van Doeveren overigens over “mijn moties en amendementen”. Alsof hij de VVD is en zijn mede-fractiegenoten geen bijdragen leverden. Wel bedankt hij zijn fractiegenoten voor de samenwerking evenals de coalitiegenoten, leden van de gedoogpartij en de griffie.

Geen woord van dank voor de overige raadsleden maar ja hij heeft ook nog nooit met ze samengewerkt. Samenwerken doet de huidige coalitie onder leiding van de VVD niet. Wellicht is er in de laatste maanden tot de verkiezingen nog een betere samenwerking mogelijk. De raad is er immers voor alle Wassenaarders.

 

 

 

DLW over verkeer(d) wensdenken.

DLW over verkeer(d) wensdenken.

Al decennia lang belooft de politiek in Wassenaar de verkeersoverlast aan te pakken. Behalve wat domme beslissingen  (bijvoorbeeld doortrekken Jagerslaan, “afsluiten” uitvalroutes, instellen eenrichtingsverkeer of verkeer het dorp doorjagen) blijft het bij loze beloftes.

Als klap op de vuurpijl kwam de huidige coalitie VVD/CDA/D66 en nieuwkomer Lokaal Wassenaar (LW genoemd en niet te verwarren met onze fractie DLW die al 12 jaar de naam DLW gebruikt) met het idee om van de Rijksstraatweg een 50 km weg te maken met 2 x 1 baan. Andere denkrichtingen zijn; fietsstraten, 30 km zones en verdeling van het verkeer over alle wegen in Wassenaar.

De N44/Rijkstraatweg is een hoofdverbindingsweg waar je het verkeer zo snel mogelijk via de uitvalswegen naar toe moet leiden. Nu wil men van heel Wassenaar een doorgaande hoofdroute maken.

VVD en CDA maken hiermee tevens een ruk naar links. Zij hebben de D66 en GroenLinks gedachte overgenomen; automobilistje pesten geeft minder verkeer denken zij. Niets is minder waar.

Bij de verkiezingen in 2018 kondigden VVD Wassenaar en VVD Den Haag aan dat zij de N44 zouden aanpakken om de verkeersoverlast in Wassenaar te verminderen.  Men had zelfs een nieuwe naam voor de te ondertunnelen N44; de Amsterdamse baan.

Het blijkt weer verkiezingsretoriek te zijn want in 2020 kondigde de VVD wethouder Klaver aan, zonder dat de raad hierin gekend was, dat er helemaal geen ondertunneling meer zou komen. De Rijnlandroute zou voor een zoveel lager verkeersaanbod zorgen zodat de N44 afgewaardeerd kan worden.

Wij twijfelen aan de gebruikte “meet”methodes, de rekenmodellen en de boterzachte aannames. Er zou nauwelijks sprake zijn van sluipverkeer, wij zijn het zelf. Als we vaker op de fiets gaan is er ook geen probleem oreert D66.

Toen de Rijnlandroute moest worden doorgedrukt zei onze fractie al dat de ondertunneling niet Oost -West had moeten liggen maar Noord-Zuid. Er werd toen gesteld dat de Rijnland Route 3 tot 5 jaar voor een verkeersafname op de N44 zou zorgen maar dat daarna het aanbod verder zou stijgen. Nu beweert men dat de Rijnland Route er voor zal zorgen het verkeersaanbod in heel Wassenaar daalt. Als dat zo zou zijn dan is binnenkort alles opgelost.

Onze verwachting is echter dat de verkeersoverlast met de beoogde maatregelen zal toenemen. Ondernemers en inwoners zullen hiervan de dupe zijn. Verkeer is een waterbed, als je het ergens naar beneden drukt dan komt het elders omhoog. Bezint eer ge begint…