Maandelijks archief: januari 2020

De chaotische ambtelijke organisatie maakt dat de bestuurskracht op orde brengen lastig is.

De chaotische ambtelijke organisatie maakt dat de bestuurskracht op orde brengen lastig is.

DLW heeft al in 2012 gewaarschuwd dat een gemeenschappelijke werkorganisatie geen oplossing zou brengen voor de 2 ambtelijke organisaties die toen niet naar behoren functioneerden. Wij waarschuwden er zelfs voor dat het samenvoegen van 2 chaotisch functionerende organisaties alleen maar voor een nog grotere chaos zou zorgen. Wij voorspelden ook dat er geen sprake zou zijn van lagere kosten, zoals toenmalige burgemeester Jan Hoekema beweerde, maar dat de kosten sky-high zouden gaan.

D666 burgemeester Jan Hoekema liet de raad geen keuze. Stikken of slikken en de raad ging akkoord.  DLW stemde tegen het voorstel.

De kosten stegen de pan uit en de organisatie presteerde niet. Burgemeester Hoekema werd weggestuurd na een geënsceneerde ambtenarenstaking op Raadhuis de Paauw. De staking was opgezet door een topambtenaar en één van de 2 directieleden (tevens zijnde gemeentesecretaris van Wassenaar) van de niet functionerende werkorganisatie WODV,.

Men wilde dat de burgemeester, de griffier en onze fractievoorzitter zouden opstappen. Wat niet kon gebeurde, de burgemeester werd weggestuurd door ambtenaren en een 3 drietal haatdragende fractievoorzitters die de situatie gebruikten om een persoonlijke vete uit te vechten. De raad stond er buiten.

Wassenaar rolde in een bestuurlijke crisis. Een gemeentelijke herindeling dreigde. VVD-er Charlie Aptroot werd waarnemend burgemeester en hij had slechts één doel en dat was niet de werkorganisatie op orde brengen maar Wassenaar in een fusie met Voorschoten trekken. Gelukkig vertrok hij voortijdig en kregen wij CDA-er Frank Koen als waarnemend burgemeester. Hij respecteerde de wens dat Wassenaar zelfstandig zou blijven en dat lukte. De herindeling was van de baan, maar aan de werkorganisatie deed ook hij niets.

Vervolgens werd VVD-er Leendert de Lange als vaste burgemeester benoemd. Ook hij moet de werkorganisatie aanpakken. Hij kreeg meermaals het advies om stevig in zijn schoenen te staan om de organisatie op orde te brengen omdat de leidinggevenden alles wilden laten zoals het was. De gemeentesecretaris ( voorheen tevens directeur werkorganisatie)  probeert echter ook weer “in positie” te komen door elf weer ambtenaren aan te sturen. Een verwarrende situatie ook voor burgemeester de Lange. Voorschoten lonkt naar de Leidse regio en de sturen richting doorstart van de organisatie.

Gelukkig moeten raad (en inwoners) er volgens afspraak nog over spreken (zie informatiebrief 87). De Lange is een aimabel persoon en kundig bestuurder maar heeft hier nog een “probleempje” op te lossen. Vermoedelijk is ontvlechting van de WODV de enige juiste richting maar voorlopig zijn eerdere maatregelen die aangekondigd werden door Aptroot niet doorgevoerd en is er inmiddels weer tot een uitbreiding van het management besloten.

www.democratischeliberalen.nl

DLW; Nieuwjaarswens…..

DLW; Nieuwjaarswens…..

Je weet dat 2020 er aan komt, maar als je zover is dan komt de verwondering. Wat is er in de afgelopen periode bereikt? Wat zal er terecht komen van de plannen voor 2020? Alleen al op het budget van de nieuwe sporthal schijnt er nu al een tekort te zijn van 4 miljoen (2 miljoen bouwkosten en 2 miljoen aan vergeten sloopkosten). De Werkorganisatie had al lang ontvlochten moeten worden na 6 jaar gestuntel. De coalitie doet het omgekeerde en nog voordat de raad en de inwoners gehoord zijn is er tot een kostenverhogende doorstart besloten!!! De werkorganisatie WODV, de gemeenteraad en het college van B&W is al lang  een futloos gezelschap dat fout na fout maakt en slechts “brandjes blust”.

De coalitie moet zo snel mogelijk opstappen. Dat klinkt vreemd als nieuwjaarswens maar wij zullen het proberen uit te leggen. Het continueren van de coalitie zal, gezien de machtspositie van de gevestigde partijen in Wassenaar, nooit kunnen leiden tot beter bestuur. Als men daartoe in staat was geweest, dan had men dat al lang gedaan.

Het enge gevolg van een brede coalitie is dat er geen kennis en kunde meer nodig is. Een besluit is verworden door simpelweg “de koppen te tellen” van het stemvee. Slechte bestuurders kunnen doen wat zij willen. Ze worden nooit afgerekend op slecht functioneren. In Wassenaar ontbreekt daarboven een collectief geheugen en diverse oppositiepartijen laten zich ook nog eens inpakken door gedoogsteun te verlenen of deel te nemen aan het bestuur. Macht corrumpeert.

Politieke versnippering is een zegen, een minderheidscollege een oplossing!

Versnippering is het gevolg van verlies van vertrouwen in de gevestigde partijen. Veel beloven, weinig waar maken. Versnippering dwingt de gevestigde partijen om met andere partijen samen te werken. Versnippering voorkomt dat men niet meer naar de samenleving luistert. Versnippering zorgt ervoor dat raadsleden zich richten op waar ze voor staan en zich niet laten leiden door wat de partij voorschrijft. Als er wordt gezocht naar gelijkgezinden kunnen er verstandige beslissingen worden genomen. Versnippering heeft tot gevolg dat er daadkrachtige samenwerkingsverbanden ontstaan, dwars door de partijpolitiek heen.

DLW wenst daarom dat coalitie in 2020 uiteen zal vallen en dat een minderheidscollege eindelijk zal leiden tot een beter bestuur. Ik wens u allen veel kracht en wijsheid toe om 2020 tot een succesvol en mooi jaar te maken. Eenheid in verscheidenheid, juist in 2020!

Ben Paulides / fractievoorzitter DLW